Děkanát Karviná

Web Karvinského děkanátu

Děkanátní pouť mládeže - 2017

Chtěli bychom vás srdečně pozvat na Děkanátní pouť mládeže zakončenou slavnostní mší svatou za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání.


Adorace mládežev Českém Těšíně

Příjměte pozvání na adoraci mláveže v Českém Těšíně.